מחובר מ: 35.173.234.140,

Home סמארט טכנולוגיות

כניסת לקוחות כניסת לקוחות | הירשם

תנאי שימוש (25 דצמבר, 2008)

1. הקשר שלך עם סמארט

1.1 השימוש שלך סמארט של שירותי אינטרנט אתרים (המכונה גם באופן קולקטיבי את "שירותים" במסמך זה וכן למעט כל השירותים הניתנים על ידי סמארט לך תחת הסכם כתוב נפרד) כפוף לתנאים של הסכם משפטי בינך לבין סמארט. מסמך זה מסביר כיצד מורכב ההסכם, וכן קובע כמה תנאי הסכם זה.

1.2 אלא אם הוסכם אחרת עם סמארט בכתב, ההסכם שלך עם סמארט לכלול תמיד, לכל הפחות, את התנאים וההגבלות הקבועים במסמך זה. אלו מופיעים להלן תחת את "תנאי אוניברסלי".

1.3 ההסכם שלך עם סמארט יכלול גם את התנאים של כל זכויות יוצרים החלים על השירותים, בנוסף התנאים האוניברסליים. כל אלו מופיעים להלן תחת של "תנאים נוספים". איפה פרטים חלות על תנאי שירות, אלה יהיו נגישים עבור לך לקרוא גם בתוך, או באמצעות השימוש שלך, שירות זה.

1.4 התנאים האוניברסליים, יחד עם התנאים הנוספים, יוצרים הסכם מחייב משפטית בינך לבין סמארט ביחס השימוש שלך בשירותים. חשוב שאתה לוקח את הזמן לקרוא אותם בקפידה. ביחד, הסכם משפטי זה הוא להלן תחת "תנאי".

1.5 אם קיימת סתירה כלשהי בין פרטים על תנאי מה לומר ומה להגיד התנאים האוניברסליים, התנאים הנוספים אז יזכו לקדימות ביחס לאותו שירות.

2. קבלת תנאי

2.1 על מנת להשתמש בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאים. אינך רשאי להשתמש בשירותים אם אינכם להסכים לתנאי.

2.2 תוכל לקבל את התנאים על ידי:

(א) לחיצה לקבלה או להסכים לתנאים, כאשר אפשרות זו, העומדים לרשותך על ידי סמארט בממשק המשתמש עבור כל שירות; או

(ב) על ידי שימוש בפועל בשירותים. במקרה כזה, אתה מבין ומסכים כי סמארט יטפל השימוש שלך בשירותים כמו קבלת התנאים מאותו הצבע והלאה.

2.3 אינך רשאי להשתמש בשירותים, וייתכן שלא לקבל את התנאים אם (א) אינך בגיל החוקי של יוצרים מחייבים את החוזה עם סמארט, או (ב) אתה אדם הנאסר עליו מלקבל שירותים תחת חוקים של ישראל או במדינות אחרות, לרבות הארץ שבה אתה מתגורר או שממנה אתה משתמש בשירותים.

2.4 לפני שתמשיך, עליך להדפיס או לשמור את העותק המקומי של התנאים האוניברסליים לצורך תיעוד.

3. תנאי שפה

3.1 ייתכן כי סמארט סיפקה לך תרגום של גירסה עברית של הסכם זה, אז אתה מסכים כי תרגום זה מסופק לנוחיותך בלבד וכי גרסאות שפה עברית של הסכם יהיה להסדיר את היחסים עם סמארט.

3.2 אם קיימת סתירה כלשהי בין מה שבגירסה עברית של הסכם זה ומה שאומר התרגום, אז ההסכם בעברית יזכה לקדימות.

4. מתן השירותים על ידי סמארט

4.1 אתה מצהיר ומסכים כי אם סמארט משבית גישה לחשבון שלך, אתה עלול להימנע מגישה של שירותים, את פרטי חשבון או כל קבצים או תוכן אחר הכלול בו הוא בחשבון שלך.

4.2 סמארט באופן קבוע ממציא שירותים על מנת לספק את החוויה הטובה ביותר האפשרית עבור המשתמשים שלה. אתה מצהיר ומסכים כי את הצורה ואת האופי של סמארט מספקת שירותים אשר עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת אליך.

4.3 במסגרת זו שתמשיך החדשנות, אתה מצהיר ומסכים כי סמארט עשויה להפסיק (באופן קבוע או זמני) את מתן השירותים (או כל תכונה במסגרת השירותים) עבורך או עבור המשתמשים באופן כללי, בשעה סמארט הבלעדית של שיקול דעת, ללא הודעה מוקדמת אליך. אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. אין צורך ליידע סמארט במיוחד כאשר אתה מפסיק להשתמש בשירותים.

5. השימוש בשירותים על פיך

5.1 כדי לגשת אל שירותים מסוימים, ייתכן שתידרש לספק מידע אודות עצמך (כגון פרטים מזהים או ליצור קשר), כחלק מתהליך הרישום עבור שירות, או כחלק את המשך השימוש בשירותים. אתה מסכים כי כל פרטי הרישום שאתה מוסר סמארט יהיה תמיד מדויק, נכון ומעודכן.

5.2 אתה מסכים להשתמש בשירותים אך ורק למטרות המאופשרות ב (א) התנאים וכן (ב) כל חוק תקף, תקנה או נהגי מקובלת ברבים או הנחיות של תחומי שיפוט רלוונטי.

5.3 אתה מסכים שלא לגשת (או לנסות לגשת) אל כל השירותים בכל אמצעי אחר מלבד דרך הממשק הניתן ע"י סמארט, אלא אם כן יש לך היתר מיוחד לעשות כן באמצעות הסכם נפרד עם סמארט.

5.4 אתה מתחייב להימנע מכל פעילות המהווה התערבות או הפרעת השירותים (או השרתים ורשתות אשר מחוברים לשירותים).

5.5 אלא אם כן הינך מורשה לעשות כן באמצעות הסכם נפרד עם סמארט, אתה מתחייב שלא לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור את השירותים לכל מטרה שהיא.

5.6 אתה מסכים שאתה הוא האחראי הבלבדי (סמארט וכי אין כל אחריות לך או לכל צד שלישי) של כל הפרה את התחייבויותיה על פי תנאי וכן את התוצאות (לרבות כל אובדן או נזק אשר עלול לסבול סמארט) של כל הפרה כזו.

6. הסיסמאות והחשבון אבטחה

6.1 אתה מסכים ומאשר כי אתה אחראי לשמירה על הסודיות של הסיסמאות המשויכות לכל חשבון שאתה משתמש כדי לגשת אל השירותים.

6.2 בהתאמה, אתה מסכים כי תהיה האחראי הבלעדי על סמארט עבור כל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון שלך.

6.3 אם תהיה מודע לכל שימוש בלתי מורשה של הסיסמה או החשבון שלך, אתה מסכים להודיע מיד סמארט בכתובת: support@סמארט.co.il

7. הפרטיות והמידע האישי

7.1 אתה מסכים להשתמש בנתונים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של סמארט.

8. התוכן בשירותים

8.1 אתה מבין שכל המידע (כגון קובצי נתונים, טקסט כתוב, תוכנת מחשב, מוסיקה, קובצי שמע או אחר נשמע, תמונות, קטעי וידאו או תמונות אחרות), אשר ייתכן שתצטרך גישה כחלק, או באמצעות השימוש שלך את שירותים הם באחריות הבלעדית של האדם שממנו אלה מקורו. כל מידע כזה הוא להלן תחת הכותרת "תוכן".

8.2 עליך להיות מודע לכך שתוכן שמוצג לך כחלק מהשירותים, כולל אך לא רק פרסומות של שירותים הממומנים במסגרת השירותים והתוכן עשוי להיות מוגן על ידי זכויות קניין רוחני אשר בבעלות נותני חסות או מי לספק מפרסמי זה תוכן (או על ידי חברות או אנשים אחרים בשמם). אינך רשאי לשנות, להשכיר, לחכור, להשאיל, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על תוכן זה (או במלואן או בחלקן), אלא אם כן כבר אמרו מפורשות כי תוכל לעשות זאת על ידי סמארט או את בעלי תוכן זה , על הסכם נפרד.

8.3 אתה מסכים כי האחראי הבלעדי (סמארט וכי אין כל אחריות לך או לך כל צד שלישי) לכל תוכן שאתה יוצר, לשדר או להציג בעת השימוש בשירותים, ועל התוצאות של הפעולות שלך (לרבות כל אובדן או נזק אשר עלול לסבול סמארט) על ידי כך.

8.4 אתה מבין שעל ידי שימוש בשירותים אתה עלול להיות חשוף לתוכן מעליב, גס או מעורר התנגדות וכי, בהקשר זה, אתה משתמש בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

9. זכויות קניין

9.1 אתה מצהיר ומסכים כי סמארט (או הזכיינים של סמארט) בעלות על כל זכות משפטית, שם ועניין ואילו לשירותים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני אשר לחיות את השירותים (בין אם אלו זכויות לקרות כדי להירשם או לא, בכל מקום בעולם בו עלולים להתקיים זכויות אלה). אתה מכיר בעובדה כי נוסף על שירותי התוכן עשוי האתר להכיל מידע סודי אשר מיועדים לפי סמארט וכי לא ימסור מידע כזה ללא סמארט של מראש ובכתב.

9.2 אלא אם הוסכם אחרת בכתב עם סמארט, דבר שנותן לך את התנאים של כל זכות השימוש של שמות מסחריים סמארט's, סימני מסחר, סימני שירות, לוגו, שמות סמארט, ותכונות מותג ייחודיות אחרות.

9.3 אם ניתנה זכות מפורשת להשתמש באף אחת מתכונות אלה מותג הסכם כתוב נפרד עם סמארט, אז אתה מסכים כי את השימוש בתכונות תהיה בקנה אחד עם הסכם זה, כל הוראות של הסכם זה, וכן של סמארט מותג להשתמש בתכונה ההנחיות כפי שעודכן מעת לעת.

9.4 מלבד הרישיון המוגבל המפורטים בסעיף 11, סמארט מכיר בכך ומסכים כי היא מקבלת שום זכות, שם או עניין ממך (או הזכיינים שלך) תחת תנאים אלו, או לכל תוכן שאתה שולח, מפרסם, מעביר, או מציג , בשירותים או באמצעותם, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני אשר לחיות באותו תוכן (בין אם אלו זכויות לקרות כדי להירשם או לא, ואת היכן בעולם עלול להתקיים לזכויות אלה). אלא אם כן יש לך הוסכם אחרת בכתב עם סמארט, אתה מסכים שאתה הוא האחראי להגנה ועל אכיפת זכויות אלה סמארט וכי אין כל חובה לעשות כן בשמך.

9.5 אתה מסכים כי תהיה לך אפשרות להסיר, להסתיר, או לשנות הודעות זכויות קנייניות כלשהן (לרבות זכויות היוצרים ואת ההודעות סימון מסחרי), אשר עשויה להיות שמוצמדת או הכלולים במסגרת השירותים.

9.6 אלא אם כן יש לך במפורש היה מורשה לעשות כן בכתב על ידי סמארט, אתה מסכים כי השימוש בשירותים, לא תוכל להשתמש בכל סימן מסחר, סימן שירות, המותג, הלוגו של כל חברה או ארגון בצורה צפוי או שנועד לגרום בלבול לגבי הבעלים או המשתמש מורשה של סימנים כאלה, לוגו או שמות.

10. רישיון מ סמארט

10.1 סמארט נותן לך אישית, ברחבי העולם, ללא שכר סופרים, שאינם assignable ולא בלעדי רשיון להשתמש בתוכנה המסופקת לך על ידי סמארט כחלק מהשירותים כפי שנמסרו על ידי לך סמארט (המכונה "תוכנה" למטה ). רישיון זה היא אך ורק מטרתו לאפשר לך להשתמש וליהנות את היתרון של השירותים המסופקים על ידי כ סמארט, באופן המותר על תנאי.

10.2 אינך רשאי (וייתכן שלא להתיר לכל אדם אחר) להעתיק, לשנות, ליצור עבודה נגזרת של, הנדסה לאחור, לבטל את ההידור או לנסות באופן אחר להפיק את קוד המקור של התוכנה או כל חלק ממנה, אלא אם כן מדובר במפורש או מותר נדרשת על פי חוק, אלא אם יש לך או לא אמר במפורש כי תוכל לעשות זאת על ידי סמארט, בכתב.

10.3 אלא אם כן נתן לך סמארט ספציפי ובכתב לעשות כן, אינך רשאי להקצות (או להעניק רישיון משנה של) את זכויות השימוש בתוכנה, להעניק אינטרס אבטחה ומעלה את זכויות השימוש בתוכנה, או להעביר באף חלק של זכויות השימוש שלך בתוכנה.

11. רישיון תוכן ממך

11.1 אתה לשמור על זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות אתה כבר להתאפק תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירותים או באמצעותם. על ידי הגשת, פרסום, או הצגת התוכן אתה נותן סמארט א קבוע, ללא תקנה, ברחבי העולם, ללא שכר סופרים, ולא כדי לשחזר רישיון בלבדי, להסתגל, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי, להציג באופן פומבי ולהפיץ כל תוכן שאתה שולח , לכתוב, או מציג בשירותים או באמצעותם. רישיון זה היא אך ורק לאפשר סמארט מטרה להציג, להפיץ ולקדם את השירותים והם עשויים להיות מבוטל עבור שירותים מסוימים כמוגדר פרטים על תנאי של שירותים אלה.

11.2 אתה מסכים כי זה כולל רישיון מתאים סמארט לבצע זמינה לחברות אחרות, ארגון או אדם עם מי יש קשרים סמארט עבור אספקת שירותים מאוגדים, ולהשתמש אלה בקשר עם מתן אותם שירותים.

11.3 אתה מבין כי סמארט, בביצוע הצעדים הטכניים הנדרשים כדי לספק את השירותים למשתמשים שלנו, במאי (א) להעביר או להפיץ את תוכן ציבור שונים על פני רשתות התקשורת השונות, וכי (ב) לבצע שינויים כאלו לתוכן שלך וכך גם צורך להסתגל ולהתאים תוכן זה לדרישות הטכניות של חיבור רשתות, התקנים, שירותים או התקשורת. אתה מסכים כי זו תהיה היתר רישיון סמארט לנקוט בפעולות אלה.

11.4 אתה מאשר ל סמארט ומתחייב כי יש לך את כל הזכויות, הכוח והסמכות הדרושים להענקת הרישיון האמור לעיל.

12. עדכוני תוכנה

12.1 התוכנה בה אתה משתמש עשויה להוריד ולהתקין באופן אוטומטי עדכונים מפעם לפעם סמארט מ. עדכונים אלו מיועדים לשפר, וכן לשפר עוד יותר לפתח את השירותים והם עשויים לקחת את הטופס של תיקוני באגים, פונקציות משופרות, וכן מודולי תוכנה חדשה לגמרי גרסאות חדשות. אתה מסכים לקבל עדכונים כאלו (ואת היתר סמארט אלה כדי לספק לך) במסגרת השימוש שלך בשירותים.

13. סיום יחסיך עם סמארט

13.1 התנאים ימשיכו לחול עד אשר הסתיים אותך או על ידי אחת סמארט כמפורט להלן.

13.2 אם ברצונך לסיים את ההסכם המשפטי עם סמארט, תוכל לעשות זאת על ידי (א) יידוע סמארט בכל עת ו (ב) סגירת חשבונותיך עבור כל השירותים בהם אתה משתמש, שם סמארט הפכה אפשרות זו זמינה לך . שלך, יש לשלוח הודעה, בכתב, כדי סמארט של הכתובת הבאה: support @ סמארט.

13.3 סמארט רשאית בכל עת, לסיים את ההסכם המשפטי איתך אם:

(א) יש לך הפר כל הוראה של הסכם (או פעל באופן בו בבירור כי אינך מתכוון, או אינם יכולים לקיים את הוראות תנאי); או

(ב) סמארט היא תידרש לעשות זאת על פי חוק (לדוגמה, כאשר מתן השירותים עבורך הוא, או יהפוך להיות, לא חוקי); או

(ג) השותף עם מי סמארט השירותים המוצעים לך יש להפסיק את הקשר עם סמארט או חדלו להציע לך את השירותים; או

(ד) הוא מעבר סמארט יפסיקו לספק את השירותים למשתמשים בארץ בה אתה מתגורר או שממנה אתה משתמש בשירות; או

(ה) מתן השירותים עבורך על ידי סמארט היא, בין סמארט לשיטתה, כבר לא מסחרית ובת קיימא.

13.4 שום דבר בסעיף זה תהיה להשפיע על זכויותיה של סמארט בדבר מתן שירותים תחת סעיף 4 של התנאים.

13.5 כאשר תנאים אלה יסתיימו, כל הזכויות המשפטיות, כי חובותיה ואת התחייבויותיה ואת סמארט יש לך נהנו ממנו, היה כפוף (או אשר צברו לאורך זמן, בזמן התנאים היו בתוקף) או שהן הביעו להמשיך הגבלת זמן, יהא זה על ידי הפסקת לא מעושה, וכן את הוראות סעיף 19.6 תמשיך לחול על כאלה זכויות, חובות ואת התחייבויותיה הגבלת זמן.

14. הרחקת ואחריות

14.1 השירותים מסופקים "כמות שהם" ו סמארט, וכן נציגים של חברות הבת שלה, וכן הזכיינים שלה לא מעניקים לך אחריות ביחס אליהם.

14.2 במיוחד, סמארט אינם מייצגים או שובר לך את זה:

(א) השימוש שלך בשירותים יפגשו את הדרישות,

(ב) השימוש שלך בשירותים יהיה ללא הפרעה, במועד, מאובטח או ללא שגיאות,

(ג) כל מידע שהושג על ידי לך כתוצאה של השימוש שלך בשירותים יהיה מדויק או מהימן, ו

(ד) הפגמים זה בפעולה או התפקוד של כל תוכנה המסופקת לך כחלק מהשירותים תתוקן.

14.3 אין תנאים, אחריות או תנאים אחרים (לרבות כל תנאי מכללא מניח את הדעת באשר לאיכות, התאמה, למען מטרה או conformance עם תיאור) חלים על השירותים למעט במידה שהם נקבעו באופן מפורש על תנאי.

14.4 שום דבר להשפיע על תנאי יהא מעוגן בחוק זכויות אלה בהם אתה זכאי כמו תמיד צרכן וכי לא ניתן לשנות את החוזה להסכים או לוותר.

15. הגבלת אחריות

15.1 שום דבר תנאים אלה תהיה לא לכלול או להגביל סמארט של אחריות בגין הפסדים אשר עלולים שלא כדין תכלול או להיות מוגבלים על ידי חוק ישים.

15.2 בכפוף הכוללת הוראה בסעיף 15.1 לעיל, סמארט לא תחול כל אחריות כלפי לך:

(א) כל עקיף או תוצאתי הפסדים שיכול להיות שהצטברו בידי אתה. זה יכללו כל אובדן רווח (בין אם ישירות או בעקיפין שהצטברו), כל אובדן של רצון טוב או מוניטין העסק, או כל אובדן של נתונים הנגרמת לך;

(ב) כל אובדן או נזק אשר עלול להיות שהצטברו על ידך כתוצאה:

(i) כל הסתמכות על ידי להציב אותך על השלמות, הדיוק או הקיום של כל פרסום, או כתוצאה מכל קשר או עסקה בינך ובין כל מפרסם או מממן פרסום אשר מופיע בשירותים;

(ii) כל שינוי בו עלול לגרום סמארט לשירותים, או עבור כל הפסקה זמנית או קבועה במתן השירותים (או כל תכונה במסגרת השירותים);

(iii) את המחיקה של, של שחיתות, או חוסר היכולת לאחסן, וכן כל תוכן אחר או לשמור על תקשורת נתונים מועברת על ידי או באמצעות השימוש שלך בשירותים;

(iii) את כשל לספק סמארט עם פרטי חשבון מדויקים;

(ד) את חוסר היכולת לשמור את הסיסמה או פרטי חשבון באבטחת חסויים;

15.3 מגבלות על חבות של סמארט לך בסעיף 15.2 לעיל יחולו בין אם סמארט או לא היתה של ייעצו או היה צריך להיות מודע לאפשרות של כל שיתעוררו הפסדים.

16. Copyright and סימון מסחרי מדיניות

16.1 היא מדיניות של סמארט להגיב להודעות של הפרת זכויות יוצרים שיטען כי ישים בקנה אחד עם החוק הבינלאומי הקניין הרוחני וכן חשבונות של הפסקת לחזור infringers.

17. תוכן אחר

17.1 השירותים עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לתוכן או למשאבים. סמארט יכול להיות שלא תהיה לי כל שליטה על אתרי אינטרנט או משאבים אשר ניתנים על ידי חברות או אנשים אחרים מאשר סמארט.

17.2 אתה מצהיר ומסכים כי סמארט אינה אחראית לזמינות של כל אתרים או משאבים חיצוניים, ואינה תומכת כל פרסום, מוצרים או חומרים אחרים או כאלה זמינים על אתרי אינטרנט או משאבים.

17.3 אתה מצהיר ומסכים כי סמארט אינה אחראית לכל נזק, הפסד או נזק אשר עלול להיות שהצטברו על ידך כתוצאה הזמינות של אותם אתרים או משאבים חיצוניים, או כתוצאה מכל הסתמכות על ידי להציב אותך על השלמות, הדיוק או הקיום של כל פרסום, מוצרים או חומרים אחרים על, או הזמינים באמצעותם, כמו אתרי אינטרנט או משאבים.

18. שינויים לתנאי

18.1 סמארט עלול לבצע שינויים התנאים האוניברסליים או התנאים פרטים מעת לעת. כאשר שינויים אלה נעשו, סמארט תעשה עותק חדש של התנאים האוניברסליים פרטים חדשים וכל תנאי יהיה זמין לך מתוך, או דרך, של שירותי המושפעים.

18.2 אתה מבין ומסכים כי אם תשתמש בשירותים לאחר המועד בו התנאים האוניברסליים או התנאים השתנו פרטים, סמארט תתייחס לשימוש שלך כפי הקבלה של עדכון התנאים האוניברסליים או התנאים פרטים.

19. מונחים משפטיים כלליים

19.1 לעתים, בעת השימוש בשירותים, אתה עשוי (כתוצאה, או באמצעות השימוש שלך בשירותים) להשתמש בשירות או להוריד חתיכה של התוכנה, או לרכוש סחורות, אשר ניתנים על ידי אדם אחר או חברה. השימוש שלך בשירותים אחרים אלו, תוכנה או סחורות עשוי להיות כפוף לתנאי נפרדים בינך ובין החברה או בעל דין. אם כן, התנאים אינם משפיעים על מערכת היחסים שלך עם אלו המשפטיים חברות או אנשים אחרים.

19.2 הסכם זה הוא כל הסכם משפטי בינך לבין סמארט וכן להסדיר את השימוש שלך בשירותים (אך לא כולל שירות כלשהו סמארט אשר עשויה לספק לך תחת הסכם כתוב נפרד), ובאופן מוחלט מחליף שום לפני הסכמי בינך לבין סמארט ביחס בשירותים.

19.3 אתה מסכים כי סמארט עשויה לספק לך הודעות, לרבות הודעות בדבר שינויים בתנאי, בדואר אלקטרוני, דואר רגיל, או הודעות על שירותים.

19.4 אתה מסכים שאם לא סמארט לממש או לאכוף את זכות משפטית או תרופה אשר מכילה את התנאים (או אשר יש סמארט לטובת פי כל חוק תקף), זה לא יהיה לנקוט באופן רשמי ויתור סמארט של זכויות כי זכויות אלה העומדים או ימשיכו להיות זמינים סמארט.

19.5 אם כל בית דין, בעל השיפוט להחליט בנושא זה, כי כל הוראה הכללים של תנאים אלה אינו תקין, כי אז הוראה יוסרו מן התנאים מבלי להשפיע על שאר התנאים. שאר סעיפי תנאי ימשיך להיות תקף אכיפה.

19.6 התנאים, ועל הקשר שלכם עם סמארט תחת תנאי ההסכם, תהיה מוסדר על ידי החוק הישראלי. אתה ו סמארט מסכימים לקבל את סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של ישראל כדי לפתור כל המשפטיות הנובעות משנה את התנאים. על אף זאת, אתה מסכים כי תהיה סמארט עדיין יוכלו להחיל צעד מניעה לזכותה (או שווה ערך סוג של סעד משפטי דחוף) בכל תחום שיפוט.